Ngumukke Omahe Maratuwa Iku Ora Wangun Babar Blas. Sanajan Maratuwamu Sultan HB X

susahtidur.net – KPH Notonegoro

susahtidur.net – Janjane aku ora arep mikirke sing jenenge twitter. Sopo wae kena ngetwit opo sing dipinginke. Mbok negara wes ngelingke nek ono polisi siber, tapi raono sing berhak ngatur kekarepane uwong nang dunia maya.

Nanging kuwi bedo cerita yen sing ngetwit iku pangeran. Opo meneh pangeran iku mantune Ngarso Dalem Sri Sultan HB X. Pangeran sing tak karepke iku KPH Notonegoro. Garwanipun GKR Hayu iku pancen seneng ngetwit ngalor ngidul. Nanging twit keri dewe iku wes kepolen le semangkeyan.

“kan gue baru pulang dr pergi ya, terus pas sampe rumah dibukain gerbang aneh bgt rasanya. Kayak, ‘oh ini rumah gede banget’. Mana rame banyak orang. Eh ternyata gue tinggal di istana.”

Tak tulis sak kabehe tanpa kurang po imbuh. Twit tanggal 7 Januari kepungkur iku karepe nyauri anggone Anya Geraldine ngumukke apartemene. Nanging, nek sing nyauri iku pangeran, kok kurang sreg yo.

Anggone Kanjeng Noto ngumukke kraton iku marakke akeh uwong ngelus dada. Padahal yo pangeran, nanging kok ora iso maringi conto kanthi pener. Pituture wong jaman mbiyen, ngumukke bandha iku saru. Opomeneh bandhane maratuwane. Opo tumon Kanjeng Noto iku?

Aku ora arep ngurusi polah tingkah lan tata kramane pangeran. Aku yo dudu sopo-sopo. Nek Kanjeng Noto kan bedo, mantune Sultan. Nanging opo mantu Sultan iku keno semangkeyan anggone nyangkem? Utawa anggone ngetwit?

BACA JUGA YUK :  Mari Mengutuk Cocoklogi JKDN yang Ra Masok Blas!

Mbok yo nduwe ati sitik. Kadhang Jogja saiki lagi njungkel njempalik anggone urip ing mangsa pandemi iki. Akeh sing kelangan panguripan, utawa seret. Lha iki malah ono pangeran sing mung mantu ngumukke omah sing gede banget. Ngerti ra, omah gede kuwi uga diragati kawula Jogja.

Arep njagoke dana keistimewaan, kuwi uga kasil seka madep manteping kabeh kawula Jogja anggone mbelani keistimewaan. Menawa kadhang Jogja prek lehleh luweh marang keistimewaan, ra bakal danais kuwi diwenehke pemerintah Indonesia.

Tetaunan anggone kawula Jogja mbelani keistimewaan. Nganti arep referendum barang. Lha kok saiki sanak kadhang Kraton sing dibelani malah semangkeyan ngumukke bandhane. Nduwe ati ora tho janjane?

Lumrah yen aku takon koyo ngono. Saiki coba pikiren, kesenjangan sosial nang Jogja kuwi wes mrihatinke. UMP sing ra kalap, ditambah rega lemah sing tambah ra cetho. Wong-wong seumuran Kanjeng Noto saiki lagi ngelu anggone nyicil KPR.

Malah Kanjeng Noto ngumukke omah sing gede banget nang tengah kutha. Kok ora mikir sing maca kuwi uwong sing saiki isih nunut nang omahe wong tuwa opo maratuwa. Arep tuku lemah, wes larang banget. Arep ngontrak, gajine entek tanggal las-lasan. Wes ramashok.

Nanging janjane podho wae. Kanjeng Noto yo mung iso ngumukke omahe maratuwa. Ealah nunut we diumukke tekan aktris Jakarta barang. Opo raine wes koyo gedhek sing di dol nang Beringharjo?

Mbok Kanjeng Noto iku rumangsa sithik. Kawula Jogja iku isih ngurmati Kraton lan sak sanak kadhange. Mbok njogo atine kawula Jogja kanthi njogo anggone ngetwit utawa matur nang media sosial. Eling lho, ndoro. Jejak digital iku raiso ilang. Nganti kapan wae, uwong bakal kelingan ukarane sampeyan sing rakalap tur ra nguthek wingi kae!

BACA JUGA YUK :  Wawancara Dengan Gofar, Inilah Fakta Lain Tentang Siskaeee

Opo Kanjeng Noto kudu ngrasakke langsung lara lapane dadi kawula alit. Ngrasakke nampa gaji sing ra ganep rong yuta. Isih kudu mikir omah-omah lan uripe dewe. Lha njenengan saiki penak. Pisane rabi langsung dadi sanak kadhang Kraton. Gari milih arep ngurusi bisnis po hotel endi, duwite wes mili koyo grojogan.

Mula, sepisan maneh, coba nduwe ati sitik. Njenengan iku pangeran lho, ndoro. Mosok pangeran mung ora bedo karo kere munggah mbale. Asmanipun njenengan mawon Notonegoro. Mbok sakdurunge Noto Negoro, Noto Cangkem lan Noto Twitter rumiyin.

Noto iku luwih becik tinimbang ngeblok akun sing komentare miring. Lha menawa ono sak akun sing cangkeme waton njeplak, diblok yo isih wangun. Lha nek puluhan opo mungkin atusan uwong ngonekke njenengan, coba dipikir maneh. Sukur-sukur njenengan ngilo lan ngrumangsani ngopo kok cangkeme uwong padha waton nyata. Ora malah ngeblok koyo wong baperan. Mosok ora isin tho?

Opo isin lan tepo slirane iku wes ora ana merga saben dina urip kepenak lan diladeni kiwa tengene? Apa atine wes dipager koyo alun-alun, nganthi marakke adoh saka kawula Jogja sing isih ngajeni njenengan. Ash prek angel tenan tuturanmu!

Avatar

Den Baguse Prab

Orang yang setia untuk mempertanyakan segala hal. Membenci banyak hal dan orang dalam kebencian yang setara dan egaliter.

View all posts by Den Baguse Prab →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *